• Čo znamená Klasická ekonómia pre stredoškolákov (KEPS)?

  KEPS je celoročný kurz základov ekonomického myslenia pre stredné školy, ktorý realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI). Kurz je zameraný na výuku hlavných ekonomických princípov, ktoré sú v súlade s hodnotami slobodnej spoločnosti a využiteľné v praxi – v osobnom aj pracovnom živote, ako aj vo verejnom priestore.

  KEPS je východiskovým sprievodcom pre stredoškolských študentov na ich ceste k ekonomickému spôsobu myslenia, ktorý by im mal pomôcť k tomu,  aby lepšie chápali základy ekonómie a nepodľahli ekonomickým mýtom a omylom. Môže byť zároveň stavebným kameňom pre ich finančnú gramotnosť.

  Jeho hlavným cieľom je prispievať k zvyšovaniu úrovne ekonomického poznania a vnímania ekonomických zákonitostí v dnešnej spoločnosti s trhovou ekonomikou u stredoškolákov, a tým aj k ich väčšiemu pochopeniu aktuálnych spoločenských problémov a k schopnosti ekonomického myslenia a efektívnejšieho konania v ďalších fázach života.

  Čo získa účastník kurzu? 

  • certifikát za účasť na KEPS 
  • diplom a finančnú cenu, ak sa umiestni medzi tromi najúspešnejšími študentmi 
  • zaujímavé materiály a iné informácie o základoch ekonómie a ekonomického myslenia 
  • možnosť pravidelne si vypočuť prezentácie koordinátora kurzu a prizvaných hostí a diskutovať s nimi


  Pre koho je určený prvý ročník KEPS?

  Prvý ročník vzdelávacieho kurzu KEPS pozostáva z desiatich seminárov, určených pre stredoškolských študentov Nitrianskeho kraja, ktorí chcú pochopiť podstatu ekonomického myslenia. Otovrený je aj pre stredoškolských pedagogógov.